Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Tạ Quang Chính

Sinh nhật tháng 5 26, 1993
Tạ Quang Chính
Hồ sơ cá nhân.