Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Phạm Minh Kha

Sinh nhật tháng 9 6, 1997
Phạm Minh Kha
Hồ sơ cá nhân.