Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !
Phan Đình Hải

Phan Đình Hải

Sống ở Osaka, Japan · Sinh nhật tháng 7 3, 1997
Hồ sơ cá nhân.