Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Vũ Đình Tâm

Sinh nhật tháng 10 15, 1983
Vũ Đình Tâm
Hồ sơ cá nhân.