Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !
Nguyễn Duy Tuấn

Nguyễn Duy Tuấn

Sống ở Hà Nội, Viet Nam · Sinh nhật tháng 10 27, 1992
Hồ sơ cá nhân.