Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !


 


Chào mọi người.


Hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm setup môi trường cocos2d-x v3, hy vọng sẽ góp phần rút ngắn thời gian cho các bạn developer.


Cocos2d-x v3 đã chính thức release, các bạn có thể tham khảo release note tại đây:


http://cocos2d-x.org/news/216


Xem qua vài dòng có thể thấy được một sư thay đổi khá lớn, do vậy các bạn nên cân nhắc việc chuyển từ v2.2.2 lên v3 bởi API thay đổi rất nhiều nhé. 


Sau đây mình sẽ chia sẽ về việc setup môi trường cho cocos2d-x v3 (trên môi trường MAC OS nhé).
DOWNLOAD CÁC THÀNH PHẦN CẦN THIẾT


- B1: download cocos2d-x v3.0 về máy tại đây: http://cocos2d-x.org/download  


- B2: download Android NDK tại đây: https://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index....  


- B3: download Android SDK tại đây: http://developer.android.com/sdk/index.html?hl=sk  (mình sử dụng bản ADT Bundle for MAC, có sẵn cả SDK và Eclipse)


- B4: download Apache Ant tại đây: https://ant.apache.org/bindownload.cgi  


Sau khi down xong tất cả các thành phần trên, các bạn bỏ chung hết vào 1 thư mục cho dễ thao tác nhé. Trong bài này mình sẽ bỏ cả 4 thành phần này vào Desktop/Library/ (trong suốt bài viết mình sẽ gọi tắt là PATH/)


 


KHAI BÁO .BASH_PROFILE


Thế là hoàn tất xong phần chuẩn bị cần thiết. Chúng ta bắt đầu setup.


- Mở terminal, dẫn đến file setup.py trong thư mục PATH/, excute file setup.py. Ta sẽ thấy terminal báo lỗi không tìm thấy thư viện. Đừng lo, ta sẽ add thư viện như sau.


- Đầu tiên ta chạy dòng lệnh sau trên Terminal để hiện các file ẩn của hệ thống: defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE (ta có thể set lại trạng thái ẩn cho các file này bằng cách đổi TRUE thành FALSE và relaunch Finder).


- Trong thư mục User// ta sẽ thấy file .bash_profile. Mở file này bằng texteditor bất kỳ.


Trong file này đã có sẵn nội dung như sau:


1
2
3
# Add environment variable COCOS_CONSOLE_ROOT for cocos2d-x
export COCOS_CONSOLE_ROOT=/Users/sea/Desktop/Library/cocos2d-x-3.0/tools/cocos2d-console/bin
export PATH=$COCOS_CONSOLE_ROOT:$PATH

Ta sẽ thêm các dòng sau:


1
2
3
export NDK_ROOT=/Users/sea/Desktop/Library/android-ndk-r9d
export ANDROID_SDK_ROOT=/Users/sea/Desktop/Library/adt-bundle-mac-x86_64-20140321/sdk
export ANT_ROOT=/Users/sea/Desktop/Library/apache-ant-1.9.3/bin

Giải thích:


NDK_ROOT: đường đẫn tới thư mục chứa NDK (download ở bước 2).


ANDROID_SDK_ROOT: đường dẫn tới thư mục chứa SDK (download ở bước 3).


ANT_ROOT: đường đẫn tới thư mục chứa Apache Ant (download ở bước 4).


 


SETUP MÔI TRƯỜNG


- Sau đó ta chạy lại file setup.py trong PATH/ bằng terminal. Lúc này ta sẽ thấy terminal in ra các lệnh như sau:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Seas-MacBook-Pro:cocos2d-x-3.0 sean$ ./setup.py
 
Setting up cocos2d-x...
->Check environment variable COCOS_CONSOLE_ROOT
  ->Find environment variable COCOS_CONSOLE_ROOT...
    ->COCOS_CONSOLE_ROOT is found : /Users/sea/Desktop/Library/cocos2d-x-3.0/tools/cocos2d-console/bin
 
->Configuration for Android platform only, you can also skip and manually edit "/Users/sea/.bash_profile"
 
->Check environment variable NDK_ROOT
  ->Find environment variable NDK_ROOT...
    ->NDK_ROOT is found : /Users/macmini/Desktop/LIB/android-ndk-r9d
 
->Check environment variable ANDROID_SDK_ROOT
  ->Find environment variable ANDROID_SDK_ROOT...
    ->ANDROID_SDK_ROOT is found : /Users/sea/Desktop/Library/adt-bundle-mac-x86_64-20140321/sdk
 
->Check environment variable ANT_ROOT
  ->Find environment variable ANT_ROOT...
    ->ANT_ROOT is found : /Users/sea/Desktop/Library/apache-ant-1.9.3/bin
 
 
Please execute command: "source /Users/sea/.bash_profile" to make added system variables take effect

Tất cả các thư viện đã được tìm thấy (is found), cocos sẽ yêu cầu ta chạy thêm dòng lệnh source cho file .bash_profile để có hiệu lực. Ta sẽ copy phần lệnh trong dấu ngoặc kép và chạy với terminal.


Như vây là ta đã setup thành công môi trường cocos2d-x v3.0. Mở terminal chạy lệnh: cocos ta sẽ thấy hệ thống báo như sau:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Seas-MacBook-Pro:~ sean$ cocos
 
/Users/sea/Desktop/Library/cocos2d-x-3.0/tools/cocos2d-console/bin/cocos.py 0.2 - cocos console: A command line tool for cocos2d
 
Available commands:
    compile      Compiles the current project to binary
    new          Creates a new project
    run          Compiles & deploy project and then runs it on the target
    jscompile    minifies and/or compiles js files
    deploy       Deploy a project to the target
     
 
Example:
    /Users/sea/Desktop/Library/cocos2d-x-3.0/tools/cocos2d-console/bin/cocos.py new --help
    /Users/sea/Desktop/Library/cocos2d-x-3.0/tools/cocos2d-console/bin/cocos.py run --help
Seas-MacBook-Pro:~ sean$

 


TẠO PROJECT MỚI


- Tới đây ta có thể bắt đầu tạo project bằng lệnh:


1
cocos new [PROJECT NAME] -p [PACKAGE] -l [LANGUAGE] -d [PATH]

Với:


[PROJECT NAME] là tên project.


[PACKAGE] là tên package.


[LANGUAGE] là ngôn ngữ (ví dụ cpp)


[PATH] đường dẫn tới nơi chứa project.


- Ví dụ câu lệnh tạo project của mình như sau:


1
cocos new helloCocos -p vn.sean.hellococos -l cpp -d /Users/sea/Desktop/Library/cocos2d-x-3.0/projects

Sau khi chạy xong ta sẽ thấy project helloCocos trong thư mục PATH/cocos2d-x-3.0/projects/


 


Chúc các bạn thành công Smile  

Chủ đề: Cocos2d-x, cocos2d-x v3
  ,  thích điều này.
Việt Anh
Quá nhanh, quá nguy hiểm
  • tháng 4 28, 2014
  • ·
  • Thích
  • ·
Captcha Challenge