Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Bạn có 9 level (từ 1 đến 9). Vượt qua tất cả các level, bạn chiến thắng. Nhưng nó không dễ dàng. Ở mọi level, bạn phải chọn một số mà bạn muốn, và nếu bạn may mắn, nó sẽ là số mà điện thoại của bạn lựa chọn. Chúc may mắn!

[​IMG]

 


Đây là game đầu tiên của mình. Cảm ơn rất nhiều nếu bạn thích nó!

 


Đính kèm
Captcha Challenge