Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !


Chúng ta là một trong những người đã và đang theo ngành Công nghệ thông tin. Thật không thể không thấy tầm quan trọng của mình trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Dưới đây là video clip thể hiện ước mơ của nước nhà. Nhưng trong đó cũng là ước mơ của chúng ta.Công Nghệ Thông Tin: Xác định vị thế quốc gia. Nguồn Facebook


Cùng ước mơ, cùng phát triển và cùng góp một phần sức lực nhỏ bé cho nước nhà. 


Các bạn có thể tìm thấy một số ý tưởng hay từ: http://vietnamdevelopers.com/  muốn xóa bỏ không gian để tiến tới thị trường lao động công nghệ thông tin toàn cầu. Cộng đồng chúng ta cũng đang xây dựng một cộng đồng phát triển game lớn. Tất cả chỉ với một mong ước nâng tầm người Việt trên bản đồ chung thế giới.


Đoàn kết là sức mạnh lớn nhất, cùng đoàn kết để tạo ra sức mạnh to lớn ấy. Hy vọng vào nền công nghiệp non trẻ đang phát triển trong những hành động của chúng ta.

Captcha Challenge