Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

bởi

Tất cả những gì bạn phải làm là ném viên gạch càng cao càng tốt.


Trông thì dễ nhưng khi chơi lại rất khó, không giành cho các bạn dễ nổi nóng!


Đã có trên Play Store:


https://play.google.com/store/apps/details?id=com....

   thích điều này.
Captcha Challenge