Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Mô tả công việc: 
 
Thiết kế các sản phẩm 3D trong game như: môi trường, đồ vật, tracks, xe, …
 
Yêu cầu:
 


  • Sử dụng thành thạo 3Dmax hoặc Maya
  • Sử dụng thành thạo Photoshop
  • Có khiếu thẩm mỹ, tư duy sáng tạo là 1 ưu thế
  • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, làm việc độc lập và làm việc nhóm
  • Thành thạo Zbrush là 1 ưu thế
  • Sử dụng thành thạo tiếng Anh là 1 ưu thế
  • Đam mê game 3D là 1 lợi thế

Hãy gửi thông tin của bạn đến chúng tôi tại: recruitment@glassegg.com và gia nhập đội ngũ GlassEgg

Captcha Challenge