Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Bạn sẽ làm gì?


Là một thành viên của nhóm thiết kế, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho các hoạt hoạ nhân vật của trò chơi 3D đầy tham vọng, từ giai đoạn khái niệm đầu tiên đến hoàn thành dự án.


-        Tạo hình ảnh động chất lượng cao và trực tiếp tham gia thực hiện chúng trong các trò chơi.


-        Phối hợp với Game Designer và Lead Artist nhằm tham gia tích cực vào quá trình sáng tạo trò chơi


-        Hiểu rõ những hạn chế của mỗi nền tảng nhằm tối ưu hóa các định hướng phong cách đem lại hiệu quả cao nhất.


-        Hoàn thành công việc đúng thời hạn kế hoạch của dự án 


Những kỹ năng cần thiết?


Đối với 3D ANIMATOR


-        Có kiến thức tốt về vẽ học thuật, phác thảo và / hoặc minh họa


-        Kỹ năng sử dụng Photoshop và 3D Studio Max tốt; đặc biệt là ứng dụng trong công nghiệp Game


-        Hiểu rõ về chuyển động nhân vật, nguyên tắc chuyển động vật lý và hoạt hình


-      Kỹ năng rigging/skinning tốt; với số lượng nhân vật ít tới trung bình


-      Có khả năng định hình và xử lý các hình ảnh động phong cách và sáng tạo (các loại xe, các vật thể, nhân vật);


-      Có kinh nghiệm làm việc trên máy tính hoặc consoles là điều kiện cần


-      Hiểu biết về các kênh truyền thông thịnh hành (web, games, truyện tranh, phim, hoạt hình...)


Đối với 3D CHARACTER


-      Có kiến thức tốt về vẽ học thuật, phác thảo và / hoặc minh họa


-      Kỹ năng sử dụng Photoshop và 3D Studio Max tốt


-      Hiểu rõ về human anatomy.


-      Có kinh nghiệm về Zbrush.


-      Khả năng tạo kết cấu để sử dụng với nhiều loại bóng đổ


-      Sử dụng thành thạo các thế hệ đồ họa thông dụng hiện nay 


Đối với 2D CONCEPT


- Có kiến thức tốt về vẽ học thuật, phác thảo và / hoặc minh họa là một lợi thế lớn


- Có kinh nghiệm trong Photoshop


- Hiểu biết rõ về human anatomy


- Có hiểu biết về lý thuyết màu sắc


- Sáng tạo


***Ứng tuyển ngay bây giờ:


Xin vui lòng gửi CV/ portfolio đến: recruitment.hn@gameloft.com

Captcha Challenge