Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Chào mọi người, mình ms đkí tk vietgamedev.net


Mn cho mình hỏi Construct 2 có làm được game online không nhỉ để mình bắt đầu học, Construct 2 làm game bằng hml5 nhưg m cũg chưa biết html5, php, javascirpt, giờ mới bắt đầu 65

Captcha Challenge