Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Tin tức

Lượt xem: 40

3 năm. Một khoảng thời gian rất dài. Từ Cuộc Chiến Không Gian đên Dragon Epic Def là cả một khoảng cách xa rất xa. 3 năm cho những sự cố gắng không ngừng mong một ngày được trở lại để có thể chia sẻ n...