Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Thiết kế - Thiết kế game

Lượt xem: 106

5/ Các lọai thẻ(Card) và các lọai đất đặc biệt: * 3 ô Khí vận: là những điều rủi ro mà bạn có thể gặp trong cuộc sống, xong đôi khi rủi lại may Cách chơi cờ tỷ phú 1 * 3 ô Cơ hội: là những cơ hội bạn ...
Chủ đề: Game, Riches, HTML5
Lượt xem: 108

XÂY DỰNG IN-GAME CONTENT Bài viết trước (Phát triển cộng đồng chơi game mobile )là sơ lược về ý tưởng xây dựng một cộng đồng phát triển xung quanh một game. Bài viết này sẽ về In-Game Content cốt lõi ...
Lượt xem: 84

3.Gameplay: 3.1/Màn hình chọn nhân vật(Khi chọn new game – Single Player) Màn hình chọn nhân vật sẽ gồm 1 avatar để người chơi và 3 avatar chọn cho COM. Ngòai ra ở dưới mỗi avatar của COM còn có phần đ...
Chủ đề: design document, riches, HTML5, game
Lượt xem: 96

Concept Art là gì ? Có lẽ có rất nhiều người sẽ đặt câu hỏi khi nghe 2 từ này lần đầu tiên. Concept Art có thể dịch 1 cách dễ hiểu theo tiếng Việt là "nghệ thuật đưa ra khái niệm". Vậy thì đưa ra khái...
Chủ đề: concept art, art