Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Lập trình - Lập trình Game

Lượt xem: 141

Sau khi nhật được đặt hàng của Huy. Tìm mã nguồn của trò chơi xếp hình. Hôm nay viết bài hướng dẫn làm trò chơi này.Chia sẻ để mọi người làm cho riêng mình một sản phẩm game này có thể dùng trong các ...
Chủ đề: game, HTML5