Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !
Lượt xem: 93

Những thảo luận trong Clone Minesweeper cũng đến lúc nên đưa ra ánh sáng. Chúng ta sẽ viết một bài phân tích kỹ thuật làm game Minesweeper sau nhưng trước hết mình chia sẻ cho các bạn về một khía cạnh...
Chủ đề: game
Lượt xem: 106

Bài viết này nhằm giới thiệu với các bạn (đặc biệt là các mới bước vào ngành game) các từ thường được sử dụng trong quá trình làm game, bài viết này được chia làm nhiều phần để các bạn dễ theo giỏi.  ...
Chủ đề: thuật ngữ, game, cơ bản
Lượt xem: 32

bởi
Hôm nay là tối thứ 6 và ở Việt Nam thì được xem như 1 ngày cuối tuần. Và đã là như thế tức đây là thời gian "Uyên ương hồ điệp" sum vầy!!!  Và tôi....loveless...  Do đấy với rất nhiều thời gian đề ngắ...
Chủ đề: Tâm lý học, tâm sự
Lượt xem: 163

 Trước khi giới thiệu game xin giới thiệu 1 chút về nhóm .   Website : http://canvas-games.com CanvasGames là một nhóm gồm 3 người đam mê làm game . 1 Art và 2 Programmer . Bọn mình làm việc với mong...