Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: Cocos2d-x

Lượt xem: 302

Cập nhật ngày 27-8-2016 Chuyển hẳn sang cocos2d-x 3.x và cung cấp mã nguồn trong tập tin đính kèm.   Khi thực hiện các game có khối lượng hình ảnh kha khá, việc nạp mớ hình này vào bộ nhớ lúc khởi độ...
Chủ đề: cocos2d-x, async, loading, texture
Lượt xem: 187

bởi
Tèn ten, viết 1 tí nào Cài đặt NDK_Android linkDownLoad: http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html Tải về và giải nén Cài đặt cygwin linkdownload: http://cygwin.com/setup.exe       Lưa ...
Chủ đề: Cocos2d-x
Lượt xem: 187

Như mọi người cũng biết thì smartphone có rất nhiều kích thước màn hình, với nhiều độ phân giải khác nhau.Vì vậy, ta không thể sử dụng cùng 1 hình ảnh để làm resource chung cho tất cả các loại màn hìn...
Chủ đề: cocos2d-x