Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: Cocos2d-x

Lượt xem: 302

Cập nhật ngày 27-8-2016 Chuyển hẳn sang cocos2d-x 3.x và cung cấp mã nguồn trong tập tin đính kèm.   Khi thực hiện các game có khối lượng hình ảnh kha khá, việc nạp mớ hình này vào bộ nhớ lúc khởi độ...
Chủ đề: cocos2d-x, async, loading, texture
Lượt xem: 149

Vừa thấy thắc mắc của một bạn trên 4rum, mình cũng mạo muội chia sẻ một chút kinh nghiệm về việc sử dụng JNI trong cocos2d-x.   1. JNI là gì? Vì sao lại dùng JNI? - JNI (Java Native Interface) là một ...
Chủ đề: cocos2d-x, JNI
Lượt xem: 256

Cocos2dx: Director Scene Layer and Sprite Đây là những khái niệm cơ bản nhất của Cocos2D nhưng nó sẽ là những khái niệm quan trọng nhất đi theo bạn suốt quá trình phát triển ứng dụng với Cocos2D. Với ...
Chủ đề: Cocos2d, Cocos2d-x