Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: cocos2d

Lượt xem: 271

Bài này được copy và dịch từ blog: http://www.emanueleferonato.com, một chuyên gia về Box2D và Flash Game. Ở bước đầu tiên, tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Xcode và cocos2D với một dự án đầu tiên mặc đ...
Lượt xem: 301

bởi
Tình hình là lực lượng người dùng Cocos2D ở VietGameDev khá là mỏng và đang ngày càng bị lấn lướt bởi các thế lực HTML5, Windows Phone và có nguy cơ tuyệt chủng, nên mạn phép viết 1 bài để khơi mào ph...
Chủ đề: game, cocos2d, flash
Lượt xem: 193

bởi
Tình hình là Cocos2d-X rất đắt sô. Cho nên làm 1 bài về nó vậy.  Mặc dù chưa có kinh nghiệm thực tế trong việc phát hành sản phẩm trên Google Play, nhưng qua việc phát hành thử một vài app ở một số st...
Lượt xem: 256

Cocos2dx: Director Scene Layer and Sprite Đây là những khái niệm cơ bản nhất của Cocos2D nhưng nó sẽ là những khái niệm quan trọng nhất đi theo bạn suốt quá trình phát triển ứng dụng với Cocos2D. Với ...
Chủ đề: Cocos2d, Cocos2d-x