Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: Coding style

Lượt xem: 167

  Mình học lập trình từ năm lớp 8, bắt đầu với ngôn ngữ Pascal. Sau đó, mình đã tìm hiểu Delphi, Visual Basic, ASP, C/C++, Java, PHP, Javascript, Assembly, C#, Ruby, Python, ... khá nhiều ngôn ngữ, họ...