Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: for beginner

Lượt xem: 340

PHÁT TRIỂN GAME VỚI UNITY, TẠI SAO KHÔNG? – Kỳ 2 : Coding for beginers – Bài 2: Collision, Trigger, Input Các bài đã viết: Phát triển game với Unity, tại sao không? – Kỳ 1 : Xin chào Unity! PHÁT TRIỂN...
Lượt xem: 308

Đây là tổng hợp những bài viết rất bổ ích cho người mới vào ngành lập trình game: I. Khởi đầu ngành game: 1. Tản mạn về coding game: bài chia sẻ kinh nghiệm rất nhiều cảm xúc của Nguyen Khanh Duy. 2...
Lượt xem: 250

PHÁT TRIỂN GAME VỚI UNITY, TẠI SAO KHÔNG? – Kỳ 2 : Coding for beginers – Bài 3: Timer & Movement Các bài đã viết: Phát triển game với Unity, tại sao không? – Kỳ 1 : Xin chào Unity! PHÁT TRIỂN GAME VỚI...
Lượt xem: 680

PHÁT TRIỂN GAME VỚI UNITY, TẠI SAO KHÔNG? – Kỳ 1 : Xin chào Unity! Lời ngỏ: Đang trong thời gian “ngồi nhà” nhàn nhã và rãnh rỗi vì đang “thất nghiệp”, với lại đã tham gia cộng đồng một thời gian nhưn...
Lượt xem: 453

PHÁT TRIỂN GAME VỚI UNITY, TẠI SAO KHÔNG? – Kỳ 2 : Coding for beginers – Bài 1:  Mass / Gravity Giới thiệu: Vừa qua chúng ta đã bước đầu làm quen với Unity ở kì 1. Hôm nay chúng ta sẽ qua một kỳ mới, ...