Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: GEEKS WITH X

Lượt xem: 43

1. Đơn vị tổ chức:  Vserv và Microsoft  2. Thể lệ cuộc thi: - Open cho tất cả các dev WP và Android, cả developer hiện giờ lẫn mới tham dự của Vserv và Microsoft. - Các developer làm ứng dụng dự...