Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: HTML5

Lượt xem: 141

Sau khi nhật được đặt hàng của Huy. Tìm mã nguồn của trò chơi xếp hình. Hôm nay viết bài hướng dẫn làm trò chơi này.Chia sẻ để mọi người làm cho riêng mình một sản phẩm game này có thể dùng trong các ...
Chủ đề: game, HTML5
Lượt xem: 260

Để làm cho một nhân vật có thể di chuyển một cách trung thực nhất chúng ta cần thêm vào những hàm xử lý việc di chuyển. Ví dụ như một chiếc xe đang chạy thẳng khi chúng ta đổi hướng của xe thì phải xử...
Lượt xem: 235

bởi
Update: v0.0.7(12/7/2012): - Thay đổi giao diện. v0.0.6 (26/6/2012): - Tự động nhắm vào các enemy gần đích nhất. - Bổ sung hai loại tower có hiệu ứng là POISION (làm địch trúng độc) và FREEZE (làm giả...
Lượt xem: 109

Ở phần 1 chúng ta đã học được các cách di chuyển đơn giản của một vật thể. Như là việc tính toán vector  và di chuyển bẻ lái của nhân vật. Tiếp tục ở phần 2 chúng ta sẽ chỉnh sửa một chút cho hiệu quả...