Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: loading

Lượt xem: 302

Cập nhật ngày 27-8-2016 Chuyển hẳn sang cocos2d-x 3.x và cung cấp mã nguồn trong tập tin đính kèm.   Khi thực hiện các game có khối lượng hình ảnh kha khá, việc nạp mớ hình này vào bộ nhớ lúc khởi độ...
Chủ đề: cocos2d-x, async, loading, texture