Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: MDA

Lượt xem: 88

Chào các bạn, mình xin tiếp tục bài viết Phân tích Game với phương pháp MDA - Kì 1: Giới thiệu về MDA Hôm nay mình sẽ nói sơ qua về những kĩ thuật để tạo kịch tính trong game, và mình sẽ đi sâu hơn về...
Lượt xem: 114

Nguồn LeBlanc, "Tools for Creating Dramatic Game Dynamics", in Salen and Zimmerman, The Game Design Reader p. 438-459. (cái này là tài liệu học có bản quyền mình không thể đưa link được, các bạn nếu m...