Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: OpenGL

Lượt xem: 174

bởi
Ở bài trước, chúng ta đã tạo ra một game Rắn săn mồi với những thành phần cơ bản nhất, nhưng vẫn đang ở dạng "thô" với giao diện text-based trên nền DOS không có gì nổi bật. Hôm nay chúng ta sẽ cài đặ...
Chủ đề: snake, c++, game, OpenGL, GLUT