Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: vo lam truyen ky

Lượt xem: 23

bởi
Bài viết này được viết vào năm 2009, nhưng cho đến nay, những điều trong bài tự bản thân tôi vẫn thấy đúng và còn áp dụng được trong thời gian hiện nay, xin trích lại để mọi người cùng đọc. 1. Thời...