Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: Windows phone

Lượt xem: 49

bởi
Yêu cầu đặt ra: Khi bạn Có một giá trị cần truyền sang cho trang thứ n nào đó và cần dùng để thực thi một phương thức nào đó liên quan đến trang trước, vậy bạn làm thế nào để lấy được giá trị của bên ...
Chủ đề: Windows phone, Parameter
Lượt xem: 43

1. Đơn vị tổ chức:  Vserv và Microsoft  2. Thể lệ cuộc thi: - Open cho tất cả các dev WP và Android, cả developer hiện giờ lẫn mới tham dự của Vserv và Microsoft. - Các developer làm ứng dụng dự...
Lượt xem: 191

  Cuộc thi Lumia AppCampus Challenge 2013 với giải thưởng trên nửa tỷ đồng đã có một lực hút rất mạnh với các nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam, tuy nhiên vì đa số các bạn hiện nay tập trung vào iO...
Lượt xem: 67

DVLUP là chương trình đặc biệt dành riêng cho các lập trình viên Windows Phone đã được Nokia tổ chức thử nghiệm ở 3 quốc gia: Canada, Anh Quốc, Mỹ với phiên bản beta. Sau đó tiếp tục mở rộng thêm vài ...