Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Xin chào mọi người,

 

Đây là nơi đặt hàng những bài viết mới phục vụ cộng đồng. Tất cả mọi người đều có thể đề xuất ý tưởng, mong muốn, khó khăn tại đây. Đội ngũ core, key phóng viên hoặc chính thành viên của cộng đồng sẽ chọn lọc và viết bài để cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ.

 

Xem và đề xuất ý tưởng tại đây.

 

Cảm ơn,

vietgamedev.net Admin