Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Lớp MyObject quản lý tất cả các đối tượng trong game

Bây giờ mình cần quản lí một lớp MyObject: 

- Cập nhật thông tin về trạng thái, vị trí và vẽ đối tượng ra màn hình
- Kiểm tra va chạm
- Được gọi và sử dụng từ game canvas
Thanks cả nhà. chúc một ngày tốt lành

Múi giờ GMT +9. Bây giờ là 1:38 am.