Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Em năm nay lớp 12 r  .có biết chút photoshop với maya. Em muốn hỏi kĩ năng của game artist cần j nữa không, và làm game artist có cần bằng cấp j không ak

Múi giờ GMT +9. Bây giờ là 1:12 pm.