Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

các anh chị cho em hỏi là hiện giờ em đang theo học C++ thì nên học những cái gì và cần nắm chắc những phần nào để sau này có thể lập trình được app?

Còn tùy thuộc vào app.


khi bạn học xong c++ 1 thời gian bạn sẽ phải nắm


1. tư duy lô gic và giải quyết vấn đề


2. kiến thức lập trình hướng đối tượng


3. khả năng làm việc và hoàn thành dự án ở khía cạnh lập trình(đề ra kế hoạch, dead line, test xử lí lỗi, và phát hành)


=>bạn đủ điều kiện để


-làm 1 game hướng đối tượng (nghiên cứu thêm về thư viện opengl32.dll)


-làm ứng dụng trên nền tảng window MFC


-tiếp cận khá trực quan và gần gủi với C# để làm game với unity3d hoặc Unreal Engine. hoặc bạn có thể tìm khá nhiều engine khác viết game


-tham gia đóng góp cộng đồng mã nguồn mở C++ /C và C#  

Múi giờ GMT +9. Bây giờ là 2:13 am.