Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Chào các bạn, mình dùng Stencyl muốn tạo chuyển động của actor theo đường elip, các bạn cho mình xin code hoặc có tài liệu hướng dẫn rất cảm ơn.

Múi giờ GMT +9. Bây giờ là 3:21 am.