Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Tiêu đề hơi khó hiểu ha Smile . Mình đang làm 1 game trong đó có 1 số  ngôi mộ(là 1 VẬT CỨNG không thể đẩy được).Làm sao để player mình không đẩy được nó.Ai giúp mình với !

Múi giờ GMT +8. Bây giờ là 9:48 am.