Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Mấy bạn giúp giùm mình bài này với. 


"


Viết chương trình cho phép Server đóng vai trò BTC trò chơi “Bingo” giữa N Client


(4<= N <=8 và do Server quy định trước). Trò chơi được thực hiện như sau:


 1. Với mỗi Client, Client sẽ đăng ký với Server nickname mà mình sử dụng ngay sau khi kết nối thành công với Server. Lưu ý: các nickname không được đặt trùng nhau và được tạo thành từ các ký tự ‘a’…’z’, ‘A’…’Z’, ‘0’..’9’ và dài không quá 10 ký tự, nếu có Client đặt trùng nickname với Client khác, thì Server yêu cầu Client đăng ký lại nickname.
 2. Khi Server nhận đủ thông tin đăng ký của N Client, Server thông báo trò chơi bắt đầu và cấp cho mỗi Client M điểm (M sẽ được lấy ngẫu nhiên từ 10 đến 30).
 3. Trò chơi sẽ diễn ra trong 5 lượt. Với mỗi lượt chơi:
  1. Các Client lần lượt gửi lựa chọn mua 1 con số K về cho Server (từ 1 đến 10).
  2. Sau khi nhận đủ các lựa chọn từ mọi Client đang còn trong cuộc chơi, Server bắt đầu “xổ số” (random); điểm của client sẽ bị trừ đi 2, sau mỗi lượt mua số.
  3. Server tính điểm cho mỗi Client: nếu con số đã mua của Client trùng với kết quả xổ số của Server thì Client được cộng (K x 5) điểm. 
  4. Server gửi về cho các Client kết quả xổ số và điểm số còn lại của Client. (Client hiển thị lên màn hình).
 4. Nếu Client nào có số điểm bằng 0 thì Client đó bị loại khỏi trò chơi.
 5. Sau 5 lượt đấu, Server sẽ gửi kết quả của các Client về cho tất cả các Client gồm: nickname và số điểm còn lại của mỗi Client.
 6. Kết thúc trò chơi, Server tiếp tục nhận kết nối từ N Client khác và bắt đầu trò chơi mới. 

"

Lần cập nhật cuối tháng 5 21, 12:35 am bởi Huỳnh Ái Liên.
Múi giờ GMT +9. Bây giờ là 2:48 am.