Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

https://drive.google.com/open?id=0B4CzAL-rI3U8dHNo...  


giúp em kiểm tra lỗi lạ này với ạ


đây là video lỗi, thêm cái nữa là nó chỉ xuất hiện bên phải của tường


em cảm ơn


 


 


 


 


 

Múi giờ GMT +8. Bây giờ là 9:47 am.