Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Chào các anh em.


Em có một dã cmn tâm to lớn.
Cực kỳ to lớn! 


Và có một âm cmn mưu vô cùng xảo quyệt.
Cực kỳ xảo quyệt.
Đó là xây dựng một game vô cùng hoàng tá tràng nhưng khả thi.
Là một hệ thống các minigame, là các nhiệm vụ của nhân vật.
Tạo thành một hệ sinh thái các mini game, xây dựng từng cái từng cái, khi đủ lực sẽ có trọn vẹn một thế giới game mà người chơi có thể tương tác với nhau.


Éo le thay, em chát chít tán gái thì giỏi chứ một code bẻ đôi éo biết.
Éo le thay, em cầm chuột click coi hình gái đẹp, vào mấy trang Japan Anti Virus thì giỏi mà vẽ trên Photoshop thì như mèo cào.
Éo le thay, tiền thì em không thiếu, nhiều thì em phải đi cướp!
Éo le thay!
Nhưng!
Trời không phụ lòng người, đất không tuyệt đường sống.
Ngày xưa đi học, cô giáo dạy tiếng việt trẻ đẹp nhất vùng của em tuy vội vàng đi lấy chồng nhưng đã kịp truyền cho em 26 chữ cái a...a...bờ...cờ. 
Sau này, em đã thâm nhập học mót
Từ quảng cáo đến truyền thông, từ làm phim đến viết kịch bản.


Dù ngày ngày vã mồ hôi coi lịch sử, địa lý 
Dù đêm đêm chong đèn tính số học, thiên văn
Nhưng vì
Tài hèn viết mãi không được đoạn code.
Lực bạc vẽ mãi chẳng được cái cartoon.
Nên âm mưu và dã tâm của em vẫn như trăng dưới nước, hoa trong kiếng mà thôi.

Tráng chí còn đó, ai người tỏ tường?!
Thường nghe.
Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì cần đồng đội.
Em đang ngóng tìm.
Anh em huynh đệ nào chém code như chém bùn, code như lôi phong thiểm điện.
Anh em huynh đệ nào múa chuột thành mây, click chuột thành mưa, đồ họa như hoa trôi nước chảy.
Chẳng cần công phu như Steve Job
Chỉ cần hào khí vân thiên.
....

Anh em nào quan tâm inbox em nha.
Quyetphamthanh87@gmail.com

Múi giờ GMT +9. Bây giờ là 10:21 pm.