Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

vậy nếu ai biết một demo đơn giản thì giúp mình với. kiểu như là vào game có menu đổi ngôn ngữ hiện tại sang ngôn ngữ khác ý. mình cảm ơn!

Múi giờ GMT +9. Bây giờ là 2:17 am.