Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Như tiêu đề, cho mình hỏi cách live stream màn hình điện thoại lên facebook hoặc youtube, sử dụng bằng unity android.


Cám ơn.

Múi giờ GMT +9. Bây giờ là 9:36 am.