Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Đang xem bài

Hôm nay chúng ta sẽ trả lời câu hỏi họ đã làm ainamation cho trụ như thế nào.


Ví dụ một trụ pháp thuật mà các bạn thấy trong game:Hình ảnh này rất quen thuộc trong game đúng không các bạn.


Để tạo được nó Kingdom rush đã làm từ 2 thành phần:


  1. Pháp sư: 
  2. Trụ đỡ: 

Các bạn thấy là hình ảnh rất khớp. Khi ánh sáng trên cây gậy của pháp sư sáng lên cũng là lúc cây trụ sáng nhất. Lúc này đạn sẽ được bắn ra.

Sâu hơn họ đã làm thế nào:

Đây là sprite cấu thành pháp sư:


Trong khi đó sprite của trụ:


Như vậy bạn chỉ cần kết hợp. trụ sẽ 2 frame thay đổi một lần. Pháp sư mỗi frame thay đổi một lần.

Chún ta sẽ được sprite cho trụ pháp sư hoàn thiện.


Kute đúng không các bạn.


Một thông tin thêm cho các bạn là game này chỉ làm với 3 người thôi nhé 04

Skype: hai.nguyentai<br />Gmail: hainguyentai@gmail.com
Múi giờ GMT +9. Bây giờ là 4:07 am.