Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !
question_answers

Đây là CLB chính thức để các bạn đặt mọi câu hỏi về lập trình bao gồm:


- Giải đáp về ngôn ngữ lập trình


- Giải đáp thuật toán


- Giải đáp các vấn đề về coding, engine v.v...


 


Chú ý:


1. Trang này giống như stackoverflow.com


2. Trang này khác với CLB Hỏi và Đáp đó là:


Nơi đây hỏi đáp về techical các kiến thức về lập trình, game v.v...


Còn CLB Hỏi và Đáp là nơi hỏi đáp về VietGameDev (sử dụng website, thành viên v.v...)


 


Trân trọng,


Nhóm phát triển VietGameDev