Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Nguyễn Trọng Khoa

Sinh nhật tháng 10 8, 1989
Nguyễn Trọng Khoa
Hồ sơ cá nhân.