Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Nguyễn Tài Hải

Sinh nhật tháng 4 20, 1984
Nguyễn Tài Hải
Hồ sơ cá nhân.