Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: c++

Lượt xem: 205

Giới thiệu Phần này dành cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về lập trình game có thể từng bước một để có một khung sườn game nhỏ.Nội dung trang này phù hợp cho bạn nào có nhu cầu muốn tự tay viết một g...
Chủ đề: Game C/C++ cho newbie, game, c++, c
Lượt xem: 273

Phương pháp chung Ở phần 3, ta đã thiết kế một lớp để quản lý vòng đời của game. Tuy nhiên, khó khăn dễ thấy là game thường rất lớn. Nếu tất cả mọi cập nhật game đều để trong hàm Run(), thì việc quản...
Chủ đề: Game C/C++ cho newbie, c++
Lượt xem: 620

  Game là gì? Nhìn chung, khi chưa từng biết qua lập trình game, chúng ta thường hay đặt những câu hỏi: lập trình game là như thế nào? Có giống lập trình ứng dụng không? Có khó không? Có đòi hỏi những...
Chủ đề: Game C/C++ cho newbie, game, c++
Lượt xem: 263

Trong phần này, ta sẽ bắt đầu code game. Chuẩn bị Bạn cần cài đặt một số tool cần thiết sau: Visual studio express 2010 Notepad ++ Python 2.7 Java SDK 1.6 Cài đặt "Hello game" Như đã trình bài ...
Chủ đề: Game C/C++ cho newbie, c++
Lượt xem: 383

Khái niệm Frame: một vòng lặp của game gọi là một frame. Mỗi vòng lặp gồm 2 thao tác chính là update và render (đã trình bày ở các phần trước) Framerate: tầng số frame, tính bằng số lần lập/số f...
Chủ đề: Game C/C++ cho newbie, c++