Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: game

Lượt xem: 204

Giới thiệu Phần này dành cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về lập trình game có thể từng bước một để có một khung sườn game nhỏ.Nội dung trang này phù hợp cho bạn nào có nhu cầu muốn tự tay viết một g...
Chủ đề: Game C/C++ cho newbie, game, c++, c
Lượt xem: 431

bởi
Hê hê, sê ri Mần game mobile với Unity3D đã trở lại sau một thời gian dài vắng bóng. Ở phần 3 này chúng ta sẽ tập trung vào xử lý 2 vấn đề chính: Xử lý chuyển động của đối tượng cho mượt mà và nhìn ...
Chủ đề: unity3d, game, lập trình, mobile
Lượt xem: 380

  UNITY VÀ CON ĐƯỜNG GAME DEV Kỳ 2: Tôi đã chọn Unity như thế nào? Phần 2: So sánh một số game engine *Chú thích: Bài viết sẽ có nhiều quan điểm cả chủ quan lẫn khách quan, vì bản thân tác giả chưa...
Lượt xem: 154

bởi
Tiếp theo phần trước, ở phần này chúng ta bắt đầu hoàn thiện trò chơi. Phần 3: Coding tập 2 Ở phần trước chúng ta đã tạo được con rắn di chuyển trên màn hình. Phần này chúng ta sẽ thêm vào màn hình thứ...