Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: game

Lượt xem: 116

bởi
Tiếp theo phần 1, trong phần này ta sẽ tìm hiểu cách thêm vào hai đối tượng đặc trưng của game Mario là như nấm và vàng. Nguồn: http://continueonline.wordpress.com/ Demo: Tạo lớp Mushroom Bạn có thể...
Chủ đề: Game, HTML5
Lượt xem: 95

Trong thảo luận Clone game Clone game "The Amazing Dare-Dozen! đã có dịp tiếp xúc với sound. Hôm nay đưa ra ngoài bài viết để mọi người tham khảo và có thể áp dụng trực tiếp vào dự án của mình. Nguồn...
Chủ đề: game, HTML5
Lượt xem: 83

Trong bài viết: "Làm game xã hội: Còn gì phải chờ đợi" mình đã đề cập với các bạn cách thức để tạo ra một Apps (Sản phẩm) trên một mạng xã hội. Mạng xã hội cho chúng ta các phương thức trao đổi thông ...
Chủ đề: game, hướng dẫn