Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: Javascript

Lượt xem: 243

Câu nói trên như một lời cáo buộc đối với sản phẩm vừa mới chính thức chập chững vào nền công nghiệp số. Nhưng lại rất có lý về mặt ý nghĩa.  Câu hỏi đặt ra là : Phonegap là gì?  ăn cắp cái gì? của ai...
Chủ đề: Phonegap, javascript, HTML5
Lượt xem: 288

Độ khó: Cơ bản.   Nền: HTML5.  Ngôn ngữ: HTML, CSS, JavaScript.  Thời gian ước lượng: 1 giờ. Download mã nguồn: Học làm game với: CuocChienKhongGian. Phần I. Thảo luận: http://vietgamedev.net/forum/th...
Lượt xem: 90

bởi
Trong Javascript có một số kiểu dữ liệu cơ bản là numbers, string, booleans (true, false) , null và underfined, ngoài ra tất cả các kiểu còn lại đều là object. Một object giống như một nơi lưu trữ các...
Chủ đề: javascript, oop
Lượt xem: 185

  Độ khó: Cơ bản Platform: HTML5Brower support: Chrome Ngôn ngữ: HTML, CSS, Java Script Thời gian ước lượng: 1 giờ. Thảo luận: http://vietgamedev.net/forum/thread/53/clone-game-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%...
Lượt xem: 105

Giới thiệu Javascript là một ngôn ngữ hướng đối tượng rất linh hoạt xét về cách khai báo. Điều đó thì mình không nghi ngờ gì cả, nhưng ngay chính vì nó quá linh hoạt và quá tự nhiên nên có nhiều cú p...