Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: Lập trình game

Lượt xem: 2

Bạn sẽ làm gì khi mà khách hàng của bạn hoạt động trên mobile nhiều hơn trên máy máy tính và đối thủ của bạn đã bắt đầu nhận thấy lợi ích từ việc viết ứng dụng di động. 1. Lợi ích khi viết ứng dụng di...
Lượt xem: 384

  UNITY VÀ CON ĐƯỜNG GAME DEV Kỳ 2: Tôi đã chọn Unity như thế nào? Phần 2: So sánh một số game engine *Chú thích: Bài viết sẽ có nhiều quan điểm cả chủ quan lẫn khách quan, vì bản thân tác giả chưa...
Lượt xem: 23

TUYỂN DỤNG: UNITY DEVELOPER MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia phát triển game 2D hoặc 3D bằng Unity 3D Lập trình các giải thuật cho Game Gắn giao diện theo layout mô tả YÊU CẦU CÔNG VIỆC Thành thạo Unity 3...
Lượt xem: 175

bởi
Lua là một ngôn ngữ script rất nhanh và mạnh mẽ. Lua được sử dụng từ rất lâu trên thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực game. Tuy nhiên ngôn ngữ này chưa được sử dụng phổ biến ở Việt Nam. Bài viết này ...