Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: Web Game

Lượt xem: 23

bởi
Bài viết này được viết vào năm 2009, nhưng cho đến nay, những điều trong bài tự bản thân tôi vẫn thấy đúng và còn áp dụng được trong thời gian hiện nay, xin trích lại để mọi người cùng đọc. 1. Thời...
Lượt xem: 175

 Tiếp tục của phần 2 là việc thêm hiệu ứng rớt và dịch chuyển qua lại của những viên kim cương. Nếu ai chưa coi phần 1 thì có thể vào đây Clone game Bejeweled Demo:   Để thực hiện các hiệu ứng chuyể...
Lượt xem: 37

Tencent Weibo – t.qq.com   Microblog hiện được xem là người bạn không thể thiếu đối với mỗi cá nhân trong xã hội Trung Quốc ngày nay. Với 500 triệu người sử dụng Internet tại Trung Quốc trong đó đ...
Lượt xem: 40

Sự phát triển như vũ bão của Smartphone; 3G ngày càng tăng tốc; Lượng người sử dụng thiết bị di động tăng vượt trội. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa có giúp Mobile Game làm nên chuyện trong thị trư...
Lượt xem: 44

- Thị trường webgame Trung Quốc đã cơ bản định hình.- Các game hot ra mắt từ 2011 vẫn chiếm giữ hơn 80% tổng số server mới mở.- Các game sao chép, vay mượn tính năng một cách “loạn xà ngầu”.- Tì...