Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Nguyễn Hoàng Sơn

Sinh nhật tháng 7 16, 1997
Nguyễn Hoàng Sơn
Hồ sơ cá nhân.